06 - 22 63 18 33 info@dierenpensionshanai.nl

KATTEN

Groepsverblijven

De meeste katten passen in het pension prima in een groep met andere katten. Hiervoor hebben wij meerdere gezellige binnenverblijven met ruime buitenverblijven. In deze verblijven is er voor iedere kat een nachtverblijf waar het rustig kan liggen (deze worden niet afgesloten). Het is mogelijk om hiervoor het eigen kleedje/mandje mee te brengen, maar wij hebben ook voldoende zachte kleedjes. In het verblijf zijn krabpalen/-plankjes en diverse mandjes en kussens. Verspreid over de ruimte staat voor iedere kat sowieso een voer- en waterbakje en een kattenbak.

Als uw kat thuis niet goed met de buurkatten overweg kan, hoeft dit niet te betekenen dat dit in het pension ook zo zou zijn. De katten zijn allemaal op nieuw terrein en hebben geen territorium te verdedigen.

Neem contact op!

Een vraag voor Shanai?
Of wilt u een kijkje nemen in ons Pension?
Stuur ons gerust een bericht!

Een buitenverblijf

In het nachtverblijf heeft uw kat alles wat nodig is

Individueel verblijf / Familieverblijf

Voor de katten die niet goed met anderen in een groep kunnen vanwege bijvoorbeeld dieetvoeding of gedrag, hebben we een individueel verblijf (voor 1 kat) of een familieverblijf (voor enkel katten van hetzelfde baasje). De vier individuele verblijven maken gebruik van één buitenverblijf, waar de katten dan om de beurt een aantal uren per dag van gebruik kunnen maken. De familieverblijven hebben hun eigen buitenren waar de hele dag de beschikking over is. Natuurlijk hebben de katten in hun eigen verblijf de beschikking over een kleed/mand, vers voer en water en een frisse kattenbak. Bij het reserveren dient u aan te geven als u denkt dat uw kat(ten) apart gehuisvest moeten worden en wat de reden daarvoor is. Buiten de schoolvakanties is het vaak mogelijk om, ongeacht de reden, een individueel verblijf te boeken. In de schoolvakanties soms alleen als dit echt noodzakelijk is. Het tarief van verblijf in een individueel of familie verblijf is hoger dan verblijf in een groepsverblijf.

Wij realiseren voor zomer 2023 een aantal nieuwe individuele binnenverblijven voor de katten. Deze verblijven hebben nog geen buitenverblijf, de realisering daarvan staat gepland voor voorjaar 2024.

Heerlijk wegdromen op één van de stoelen en kussentjes in het verblijf

Deze kat voelt zich relaxed om fijn te rollen en zich uit te strekken

Verzorging van de katten

Iedere ochtend nemen we ruim de tijd om de verblijven schoon te maken en de dieren weer vers water en droogvoer geven. De katten worden niet standaard iedere nacht in hun nachthok opgesloten, maar kunnen vrij rond blijven lopen. Op het moment dat we het qua gedrag niet vertrouwen of we twijfelen of een kat goed eet en/of drinkt, dan verblijft de kat wel de nacht in een gesloten nachtverblijf. We kunnen dan meteen controleren hoe de ontlasting van de betreffende kat eruit ziet. We hebben gemerkt dat er meer stress is als de katten allemaal iedere nacht verplicht in hun eigen verblijf gaan, wat uiteraard niet de bedoeling is.

Tijdens het dagelijkse schoonmaakwerk nemen we ook ruim de tijd om de katten aandacht te geven en te observeren of ze het naar hun zin hebben. Over dag is er verder tijd voor bijvoorbeeld vachtverzorging.

‘s Avonds wordt indien nodig het water en droogvoer in de nachtverblijven ververst en/of aangevuld. Daarna krijgen de katten (als ze dat van u mogen) een beetje blikvoer.

Medicijnen

Uiteraard kunnen wij ook zorg dragen voor de medicatie van uw kat. Graag bij het brengen voldoende medicatie meegeven met naam van de kat en dosering er op vermeld. Daarnaast horen we graag hoe de kat het thuis altijd toegediend krijgt en waar het voor dient. Als uw kat insuline moet krijgen i.v.m. suikerziekte, graag thuis nog wel laten eten en insuline toedienen, zodat dat niet direct de eerste uren hier moet gebeuren (dat geeft de kat extra stress en wellicht moet hij hier eerst wennen en wil dan misschien niet direct eten). Eigenlijk geldt dit voor alle medicatie, dat het prettiger is als er niet gelijk dezelfde ochtend of avond nog medicatie ingenomen moet worden.

Vaccinaties

Om bij ons te mogen verblijven moet uw kat tijdig en voldoende gevaccineerd zijn. Het gaat om de jaarlijkse enting tegen kattenziekte en niesziekte en de aparte neusdruppelenting tegen bacteriële niesziekte (Bordetella), dit is nr 16 in het paspoort. De entingen dienen minimaal 3 weken voor verblijf toegediend te zijn en zijn een jaar geldig. Twijfelt u of uw kat de juiste vaccinaties gehad heeft? App ons even een foto en wij reageren of het in orde is. Komt uw kat in de zomerperiode? Dan is het verstandig om uw kat in het voorjaar te laten enten, zo heeft hij/zij de best werkende bescherming voor verblijf tijdens de drukke zomerperiode.

Ontvlooien en ontwormen

Ook katten dienen regelmatig ontwormd en ontvlooid te worden, zodat zijzelf en andere dieren geen last ondervinden van deze parasieten. Als tijdens verblijf toch vlooien of wormen bij de kat ontdekt worden, dan zullen wij contact opnemen met de vraag of de kat recent ontvlooid/ontwormt is en de kat zo nodig te behandelen (wellicht op kosten van de eigenaar).

Om bij ons te verblijven moet uw kat een jaarlijkse enting en de neussprayenting tegen Bordetella (bacteriële vorm van Niesziekte) gehad hebben. Dit tenminste 3 weken voor verblijf en niet langer dan een jaar geleden. Daarnaast dient uw kat regelmatig ontwormd en vlo-vrij te zijn.